Lapset & nuoret 

Jokaisen lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun tulee toteutua. Tämän saavuttamiseksi on välttämätöntä lisätä ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista tukea ja puuttumista.

Räätälöidyt puheenvuorot

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS

Jokaisella lapsella on ehdoton oikeus suojeluun kaikilta väkivallan muodoilta.
Lapset & nuoret 
Ei riitä, että valtaosalla lapsista menee hyvin. Jokainen lapsi on arvokas.
Maria Korpisalo
Lapset & nuoret 

Muut teemat

Tutustu myös muihin teemoihin.

Yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta on ratkaisevaa, että yksin- ja pienyrittäjillä on mahdollisuus onnistua yritystoiminnassaan. Yksin-ja pienyrittäjien asemaa tulee parantaa uudistamalla yrittäjien sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmä.
Jokaisella tulee olla mahdollisuus työkykynsä mukaiseen työhön, ja työn vastaanottamisen tulee aina olla taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Työmarkkinoiden muuttuessa on kiireellistä uudistaa sosiaaliturvaa, jotta se huomioi paremmin yrittäjät, freelancer-työntekijät ja osatyökykyiset.

Ota yhteyttä

Koska jokainen on arvokas.