Suurin este työllistymiselle on nykyinen työttömyysturvalakimme

Olen huolissani tilanteesta, jossa yrittäjyys uhkaa muodostua yhä harvempien etuoikeudeksi, vaikka perustuslain 18 § takaa jokaiselle oikeuden hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan velvollisuutena on edistää jokaisen oikeutta työhön, mutta valitettavasti tämä oikeus ei toteudu työttömien kohdalla.

Suurin este työllistymiselle on nykyinen työttömyysturvalakimme.

Yksinyrittäjyys ja freelancer-työskentely ovat voimakkaassa kasvussa, ja samanaikaisesti nuoret ovat yhä kiinnostuneempia yrittäjyydestä. Lisäksi globaalit kriisit korostavat tarvetta uusille innovaatioille. Meidän tulee panostaa siihen, että myös akateemisen koulutuksen saaneiden keskuudessa yrittäjyys nähdään vahvemmin yhtenä työllistymisen vaihtoehtona. Väestö ikääntyy, ja yli 40 000 yrittäjää on ilmoittanut etsivänsä jatkajaa toiminnalleen seuraavien vuosien aikana.

Kaikista näistä trendeistä huolimatta nykyinen työttömyysturvalakimme on rakennettu perinteisen kokoaikaisen palkkatyösuhteen rakenteisiin. Työttömän työnhakijan mahdollisuudet työllistyä on rajattu joko perinteiseen palkkatyöhön tai päätoimiseen yrittäjyyteen.

Kaikki tältä väliltä on suljettu pois.

Nykyisen hallituksen päätös poistaa työttömyysetuuden suojaosa syventää entisestään suuntaa, jossa keikkatyö, osa-aikatyö, kevytyrittäjyys ja pienimuotoinen laskuttaminen eivät ole kannattavaa. Päätöksen taustalta paljastuu aate, etteivät nämä työmuodot ole heidän näkökulmastaan arvokkaita. Ainoa, mikä tuntuu kelpaavan ja olevan normien mukaista, on perinteinen kokoaikainen palkkatyö tai täysipäiväinen yrittäjyys.

On ihmeellistä, miten samaan aikaan ymmärretään, että yrittäjyys on hyvinvointivaltion tukipilari ja yrittäjyyttä halutaan edistää, mutta me emme tarjoa siihen edellytyksiä sosiaaliturvan kautta. Sitä ajattelisi, että ihmiset, jotka ovat ilman työtä, pyrimme kannustamaan työllistymiseen kaikissa sen eri muodoissa.

On aina viisaampaa testata omaa liikeideaa pienimuotoisesti ja sivutoimisesti ennen siirtymistä päätoimiseksi yrittäjäksi. Tämä antaa mahdollisuuden hankkia realistista tietoa liikeidean kannattavuudesta ja saada palautetta potentiaalisilta asiakkailta. Kuitenkin työtön henkilö, joka haluaisi toimia vastuullisesti ja testata liikeideansa ennen täysipäiväiseksi yrittäjäksi ryhtymistä, ei hänellä tätä mahdollisuutta ole, ilman pelkoa, että menettää perustoimeentulonsa. Toisin sanoen, yrittäjyyttä tuetaan ja tarjotaan työllistymisen vaihtoehtona lähinnä heille, joilla on jo vahva asema työmarkkinoilla tai riittävän suuri pankkitilin saldo.

Jotta yrittäjyys voisi todella olla avoin vaihtoehto kaikille, on varmistettava, että jokaisen oikeus perustoimeentuloon on turvattu. Sosiaaliturvan on kohdeltava kaikkia työn muotoja yhdenvertaisesti osana yhteistä järjestelmää. Hukkaamme valtavasti potentiaalia, jos ajattelemme, että uudet yritykset tai innovaatiot syntyvät vain siellä, missä pankkitilin saldo on vähäistä suurempi.

Jaa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Epäonnistumisen pelko toimii esteenä yritysten kasvulle
Hallituksen päätös leikata työttömyysetuuden suojaosa on käsittämätön

Sosiaalinen media

Tsekkaa myös sosiaalisen median kanavani ja ota minut seurantaan Instagramissa nimimerkillä @mariakorpisalo