Yrittäjyys luo työtä & hyvinvointia

Olen mukana politiikassa työn, yrittäjyyden, toimeentulon ja vahvemman hyvinvointivaltion puolesta. Nykyinen työllisyyspolitiikkamme nojaa edelleen virheelliseen olettamukseen siitä, että työttömyys johtuu laiskuudesta. Helsingin työllisyyspalveluissa on huomattava epätasapaino, kun 450 virkailijaa toimii henkilöasiakaspalvelussa ja vain 3 virkailijaa tukee yritysten rekrytointia. Tämä osoittaa, että valtaosa päättäjistämme uskoo, että työllisyys kasvaa, kun työtön on riittävän aktiivinen.

Kun haluamme aidosti nostaa työllisyyttä, meidän on edistettävä uusien työpaikkojen syntymistä. Meidän on luotava vahvempia edellytyksiä yrittäjyyteen ja yritysten kasvulle sekä madallettava työnantajien rekrytointikynnystä. Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyminen kunnille ja työllisyysalueille 1.1.2025 tarjoaa meille loistavan tilaisuuden uudistaa työ- ja elinkeinopalveluitamme. 

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyminen kunnille ja työllisyysalueille tarkoittaa, että tulevilla kaupunginvaltuutetuilla on oltava laaja ja monipuolinen ymmärrys siitä, miten palveluita on tähän asti hoidettu, jotta voimme tehdä välttämättömät muutokset. Olen sitoutunut rakentamaan Helsinkiä, jossa jokaisella on oikeus toteuttaa itseään, oikeus työhön ja oikeus oppia.

 

 

 

Yksin- ja pienyrittäjien mahdollisuutta onnistua yritystoiminnassaan on tuettava vahvemmin.
Jokaisella tulee olla mahdollisuus työkykynsä mukaiseen työhön.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen panostaminen on investointi kestävään tulevaisuuteen.Koska jokainen on arvokas.

Sosiaalinen media

Tsekkaa myös sosiaalisen median kanavani ja ota minut seurantaan Instagramissa nimimerkillä @mariakorpisalo