Yrittäjyys

Yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta on ratkaisevaa, että yksin- ja pienyrittäjillä on mahdollisuus onnistua yritystoiminnassaan.

Yksin-ja pienyrittäjien asemaa tulee parantaa

Yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta on ratkaisevaa, että yksin- ja pienyrittäjillä on mahdollisuus onnistua yritystoiminnassaan. Suomessa yksinyrittäjiä koko yrityskannasta on n. 65% ja yrityksistä n. 93% on alle 10 hengen yrityksiä. Yksin-ja pienyrittäjien ääni on saatava kuuluviin. Yrittäjien sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä. Pienyrittäjille tulee tarjota vahvempaa tukea heidän menestyksensä edistämiseksi.

Kasvuyrittäjyyden edistäminen

Kansainvälisessä vertailussa Suomessa harvat ryhtyvät yrittäjiksi, ja vielä harvemmat tavoittelevat kasvua, kuten on todettu useissa GEM-tutkimuksissa 2000-luvulla. Monissa vertailumaissa on suhteessa enemmän yrittäjäksi ryhtyviä naisia, nuoria ja korkeasti koulutettuja kuin meillä. Meidän tulisi erityisesti panostaa näihin ryhmiin vahvistamalla korkeakouluopiskelijoille suunnattua yrityshautomotoimintaa, edistämällä yrittäjyyskasvatusta toisella asteella ja lisäämällä naisten luottamusta ja uskoa toimia yrittäjinä muun muassa nostamalla esiin roolimalleja, luomalla yrittäjäverkostoja sekä tarjoamalla riittävästi tukea yritystoiminnan käynnistämiseen.

Talous

Vauhdittamalla uusien yritysten perustamista ja tukemalla olemassa olevien yritysten kasvua edistämme työllisyyttä.
Yrittäjyys
" Yrittäjyyden edistäminen ei ole vastakkainasettelu kasvuyrittäjyyden ja itsensä työllistämisen välillä, vaan kaikki yrittäjyys kasvattaa elinvoimaa. "
Maria Korpisalo
Yrittäjyys


Uusia työpaikkoja syntyy markkinoille kahdella tavalla: kun markkinoille tulee uusi yritys tai kun toimintaansa jatkava yritys palkkaa lisää työvoimaa. Vauhdittamalla uusien yritysten perustamista ja tukemalla olemassa olevien yritysten kasvua voimme edistää työllisyyttä ja lisätä kaupungin taloudellista vaurautta. Tämä puolestaan vaikuttaa myönteisesti helsinkiläisten hyvinvointiin pitkällä aikavälillä.

Erityisesti kasvuyrityksillä on merkittävä rooli talouskasvun edistämisessä uusien työpaikkojen synnyttämisen kautta. Kasvuyritykset ovat työllisyydeltään nelinkertaisia, liikevaihdoltaan kuusinkertaisia ja palkkasummaltaan yksitoistakertaisia itsensä työllistäjien yrityksiin verrattuna. Kansainvälisessä vertailussa Suomessa kuitenkin harvat ryhtyvät yrittäjiksi, ja vielä harvemmat tavoittelevat kasvua, kuten on todettu useissa GEM-tutkimuksissa 2000-luvulla.

Monissa vertailumaissa on suhteessa enemmän yrittäjäksi ryhtyviä naisia, nuoria ja korkeasti koulutettuja kuin meillä. Meidän tulisi erityisesti panostaa näihin ryhmiin vahvistamalla korkeakouluopiskelijoille suunnattua yrityshautomotoimintaa, edistämällä yrittäjyyskasvatusta toisella asteella ja lisäämällä naisten luottamusta ja uskoa toimia yrittäjinä muun muassa nostamalla esiin roolimalleja, luomalla yrittäjäverkostoja sekä tarjoamalla riittävästi tukea yritystoiminnan käynnistämiseen.

Samaan aikaan tulee vahvistaa yksin-ja mikroyrittäjien toimintaedellytyksiä. Yrittäjyyden edistäminen ei ole vastakkainasettelu kasvuyrittäjyyden ja itsensä työllistämisen välillä, vaan kaikki yrittäjyys kasvattaa elinvoimaa. Tulevaisuuden työelämän nouseva megatrendi on osaamisen ostaminen palveluna. Tämän seurauksena yksinyrittäjyys ja freelancer-työ kasvaa vauhdilla. Muutoksen merkit ovat jo nähtävissä. Vuonna 2000 yksinyrittäjiä oli 120 000, nyt yksinyrittäjiä on jo yli 200 000.

Olemme siirtymässä palkkayhteiskunnasta yrittäjäyhteiskuntaan. Iso rakenteellinen muutos työmarkkinoilla edellyttää erityisesti nuorten yrittäjyystaitojen tukemista. Positiivinen uutinen on, että samaan aikaan kun työmarkkinarakenteet muuttuvat, nuorten kiinnostus on selvästi yrittäjyyttä kohtaan kasvanut kaikilla kouluasteilla. Yrittäjyystaitojen kehittäminen tulee ottaa osaksi työelämätaitojen oppimista. Euroopan Unionin neuvosto on määrittänyt elinikäisen oppimisen avaintaidoksi yrittäjyystaidot.

Muut tavoitteet

Tutustu myös muihin tavoitteisiin.

Työllisyyden haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan vahvempaa yhteistyötä kaupungin, oppilaitosten ja yksityisten yritysten välillä.

Ota yhteyttä

Jokainen on arvokas.