Yrittäjyys

Yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta on ratkaisevaa, että yksin- ja pienyrittäjillä on mahdollisuus onnistua yritystoiminnassaan. Yksin-ja pienyrittäjien asemaa tulee parantaa uudistamalla yrittäjien sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmä.

Yksin-ja pienyrittäjien asemaa tulee parantaa

Suomessa yksinyrittäjiä koko yrityskannasta on n. 65% ja yrityksistä n. 93% on alle 10 hengen yrityksiä. Yksin-ja pienyrittäjien ääni on saatava kuuluviin. Yrittäjien sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä. Pienyrittäjille tulee tarjota vahvempaa tukea heidän menestyksensä edistämiseksi.

Luodaan yrittäjyyttä kestävästi

Kestävän kehityksen suurimmat haasteet ovat ilmastonmuutos, luonnonvarojen niukkeneminen, ylikulutus ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus. Kiertotalouden edistäminen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys ovat keskeisiä välineitä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Nopeutetaan siirtymistä kiertotalouteen tukemalla yrityksiä, jotka edistävät kiertotaloutta, ja nostetaan yhteiskunnallinen yrittäjyys näkyvämmin esille.

Tasa-arvoinen koulutus

Työmarkkinoiden muutos edellyttää nuorten yrittäjyystaitojen tukemista.
Yrittäjyys
" Ajattelutapa, jossa yrityksen ainoa tehtävä on voiton maksimointi, on alun perin virheellinen ja täysin vanhentunut. "
Risto Siilasmaa
Yrittäjyys

Tulevaisuuden työelämän nouseva megatrendi on osaamisen ostaminen palveluna. Tämän seurauksena yksinyrittäjyys ja freelancer-työ kasvaa vauhdilla. Muutoksen merkit ovat jo nähtävissä. Vuonna 2000 yksinyrittäjiä oli 120 000, nyt yksinyrittäjiä on jo yli 200 000. Olemme siirtymässä palkkayhteiskunnasta yrittäjäyhteiskuntaan. Iso rakenteellinen muutos työmarkkinoilla edellyttää nuorten yrittäjyystaitojen tukemista.

Positiivinen uutinen on, että samaan aikaan, kun työmarkkinarakenteet muuttuvat, nuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on kasvanut. Vuoden 2019 nuorisobarometrin mukaan 15–29 vuotiaista nuorista 58 % haluaisi kokeilla yrittäjyyttä ja yli 70 % mielestä yrittäjämäistä asennetta ja taitoa tarvitaan kaikessa työssä. Työllisyysasteen nostaminen edellyttää, että tunnistamme rakenteellisen muutoksen työmarkkinoilla, sekä vastaamme nuorten kiinnostukseen kokeilla yrittäjyyttä.

Yrittäjyystaitojen kehittäminen tulee ottaa osaksi työelämätaitojen oppimista. Euroopan Unionin neuvosto on määrittänyt elinikäisen oppimisen avaintaidoksi yrittäjyystaidot. Yrittäjyyskasvatuksen toteutumista tulee edistää vahvemmin. Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on antaa nuorille käsitys omasta sopivuudestaan yrittäjäksi, madaltaa kynnystä yrittäjyyteen ja lisätä nuorten yrittäjämäisiä ominaisuuksia ja valmiuksia.

Yrittäjyystaitojen edistäminen on tulevaisuusteko nuorelle.

Muut teemat

Tutustu myös muihin teemoihin.

Jokaisella tulee olla mahdollisuus työkykynsä mukaiseen työhön, ja työn vastaanottamisen tulee aina olla taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Työmarkkinoiden muuttuessa on kiireellistä uudistaa sosiaaliturvaa, jotta se huomioi paremmin yrittäjät, freelancer-työntekijät ja osatyökykyiset.
Jokaisen lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun tulee toteutua. Tämän saavuttamiseksi on välttämätöntä lisätä ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista tukea ja puuttumista.

Ota yhteyttä

Koska jokainen on arvokas.