Työllisyys

Työllisyyden haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan vahvempaa yhteistyötä kaupungin, oppilaitosten ja yksityisten yritysten välillä.

Lisätään oppisopimuskoulutuksen tarjontaa

Viimeisten viiden vuoden aikana yli 20 prosenttia nuorista on osoittanut kiinnostusta oppisopimusta kohtaan yhteishaussa. Oppisopimusopiskelijat työllistyvät selvästi paremmin kuin opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet ammattitutkintoaan oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen lisäämiseksi tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä työllisyyspalveluiden, oppilaitosten ja yritysten välillä.

Kohti elinikäistä oppimista

Elinikäisen oppimisen avulla vahvistetaan sekä Suomen kilpailukykyä että ihmisten hyvinvointia. Jatkuva oppiminen on välttämätön turva työn, teknologian ja maailman nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Tarvitsemme toimia, joilla taataan kaikille tasapuolinen mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen, eikä asema työmarkkinoilla saa olla esteenä aikuiskoulutukselle. Erityisesti toisen asteen suorittaneiden miesten aikuiskoulutusta on tuettava.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Työ on ihmiselle yksi hyvinvointia rakentava resurssi.
Työllisyys
Loppujen lopuksi kaikki etsivät vastauksia samoihin kysymyksiin; miten voisin olla onnellinen ja miten voisin saavuttaa potentiaalini.
Maria Korpisalo
Työllisyys

Työllisyyden haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan vahvempaa yhteistyötä kaupungin, oppilaitosten ja yksityisten yritysten välillä. Työllisyyden edistäminen ei voi olla saarekkeina toimivaa erillistä toimintaa. Tarvitsemme suorempia väyliä työelämään työttömien työnhakijoiden tueksi. Työllisyyspalvelut on saatava vahvemmin integroitua suoraan työelämän tarpeisiin ja käytännön tilanteisiin.

Oppisopimuspaikkojen lisääminen mahdollistaa ammatillisten osatutkintojen suorittamisen tai kokonaisten tutkintojen hankkimisen. Työpajatoiminta ja ryhmävalmennukset vahvistavat yksilöiden minäpystyvyyden tunnetta ja toimijuutta, erityisesti heidän, jotka eivät ole vielä löytäneet omaa polkuaan. Palkkatuen vahvempi hyödyntäminen tukee osatyökykyisten ja nuorten työllistymistä. Lisäksi kesätyökokemuksia nuorille on mahdollistettava enemmän, esimerkiksi kesäsetelin käytön laajentamisen ja kesäyrittäjyysohjelmien avulla. Kesätyökokemuksella on tärkeä rooli nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja työelämätaitojen oppimisessa.

Ei myöskään riitä, että tunnemme työnhakijoiden työllistymisen esteet ja palvelupolut vaan meidän täytyy pystyä ymmärtämään myös yrittäjien ja työnantajien esteitä rekrytoinneille. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma on merkittävä kasvun este useilla aloilla. Työllisyyspalveluissa tulee keskittyä vahvemmin palvelemaan myös työnantajia, jotta voidaan parantaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista. Suomessa yksinyrittäjiä koko yrityskannasta on n. 65% ja yrityksistä n. 93% on alle 10 hengen yrityksiä. Tulevaisuuden työpaikat syntyvät mikroyrityksiin tai suoraan yrittäjyyden kautta. Vahvistetaan työllisyyspalveluissa yrittäjyyspotentiaalin tunnistamista sekä yrittäjyyden ymmärrystä.

Muut tavoitteet

Tutustu myös muihin tavoitteisiin.

Yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta on ratkaisevaa, että yksin- ja pienyrittäjillä on mahdollisuus onnistua yritystoiminnassaan.

Ota yhteyttä

Jokainen on arvokas.