Määrätietoinen työllisyyden & yrittäjyyden edistäjä.

Työhistoria ja koulutus

Koulutukseltani olen yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija (KK), yritysneuvoja ja ICF sertifioitu ratkaisukeskeinen valmentaja. Lisäksi olen suorittanut useita ammatti-ja erikoisammattitutkintoja johtamisen ja yrittäjyyden alalta.

Olen useiden vuosien ajan työskennellyt erilaisissa työtehtävissä julkisella sektorilla työllisyys- ja yrityspalveluiden parissa, joissa olen tehnyt merkittävää työtä työllisyyden edistämiseksi ja yritysten tukemiseksi.

Olen toiminut yrittäjänä, johtajana ja työnantajana sadoille työntekijöille perustamassani henkilöstövuokrausyrityksessä. Esimies- ja johtotehtävissä olen toiminut yhteensä yli kymmenen vuoden ajan. 

Puoluepolitiikassa olen aktiivinen jäsen ja toimin TalousVihreät Ry:n hallituksessa. Vapaaehtoisena toimin Mereon etsivän vanhustyön toiminnassa, jonka tavoitteena on edistää yli 65-vuotiaiden ikäihmisten osallisuutta. 

Minulla on erittäin vahva osaaminen koulutuksen ja työkokemuksen kautta työelämän osaamistarpeiden tunnistamisessa.

Muuttuva työelämä vaatii yhä enemmän itseohjautuvuutta, kykyä yrittäjyyteen, verkostojen rakentamista ja niiden hyödyntämistä, oman asiantuntijuuden kehittämistä sekä monikanavaista jatkuvaa, elinikäistä oppimista. Oppiminen on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden metataidoista.

Jatkuvassa muutoksessa oleva työelämä muuttaa myös perinteistä tapaa oppia. Nopeatempoinen työelämä tunnustaa oppimisen osaksi tuotannollista toimintaa. Oppiminen ei pelkästään siirry lähemmäksi työtä vaan tapahtuu yhä kasvavissa määrin osana työtä. Teollisella ajalla omaksutut erilliset kurssit ja koulutukset koetaan uudella ajalla liian hitaiksi ja jäykiksi. Muuttuvat tilanteet muuttuvat, tulevat ja menevät. Oppimisen on oltava jatkuvasti läsnä, jotta organisaatio taipuu ketterästi muutoksesta toiseen ja kykenee samalla uusiutumaan ja uudistamaan toimintaprosessejaan. Osaamisen kehittäminen tulee näin ollen osaksi jokaisen yrityksen ja organisaation strategista toimintaa. Nyky-yhteiskunnassa menestyminen ei riipu pelkästään siitä, mitä osaa tällä hetkellä, vaan ennen kaikkea siitä, mitä pystyy oppimaan.

Oma tarinani ei noudata lineaarista polkua koulutuksesta työelämään. Olen kokenut sen vaativan taistelun paikkansa löytämisestä yhteiskunnassa, kun valmiita resursseja ei ole ollut tarjolla. Olen suorittanut kaikki tutkintoni työn ohessa, sillä aikuisuuteen siirtyvällä nuorelle ilman tukiverkkoja ei ole mahdollista jäädä päätoimiseksi opiskelijaksi. Oppisopimuskoulutus tarjosi minulle mahdollisuuden suorittaa useita tutkintoja saaden samalla palkkaa. Yliopistotutkintoni puolestaan oli mahdollista suorittaa työn ohessa laajojen verkko-opintojen ansiosta.

Kokemusteni kautta tiedän, että meillä on vielä paljon tehtävää yksilöllisten polkujen, elinikäisen oppimisen ja jokaisen osallisuuden ja unelmien tavoittelun tukemiseksi. Olen sitoutunut työskentelemään tämän tavoitteen eteen.

10+

vuotta työkokemusta esimiestyöstä ja johtamisesta

100+

pidettyä yrittäjyyskoulutusta

1000+

sparrattua aloittavaa yrittäjää

Blogi

Työllisyys & yrittäjyys. 

Viime päivinä on herännyt keskustelua siitä, miksi niin harva yrittäjä haluaa kasvattaa yritystään isoksi. Huoli on aiheellinen, sillä suomalaisten yritysten kasvutavoitteet ovat pysyneet vaatimattomalla tasolla 2000-luvun alusta lähtien, ja työnantajayritysten määrä on vähentynyt vuodesta 2014...
Moni ”työtön” työskentelee työsuhteessa, mutta palkka eikä työn tarjoamat tunnit riitä kattamaan elämisen kustannuksia, jolloin joudutaan turvautumaan lisäksi työttömyysetuuteen. Erityisesti tämä koskettaa naisvaltaisia palvelualoja. Olen itse toiminut naisvoittoisella kaupan alalla esimiehenä kymmenisen vuotta, ja tiedän...
Olen huolissani tilanteesta, jossa yrittäjyys uhkaa muodostua yhä harvempien etuoikeudeksi, vaikka perustuslain 18 § takaa jokaiselle oikeuden hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan velvollisuutena on edistää jokaisen oikeutta työhön, mutta valitettavasti tämä...

Sosiaalinen media

Tsekkaa myös sosiaalisen median kanavani ja ota minut seurantaan Instagramissa nimimerkillä @mariakorpisalo